Personeelsbeleid

Een grondige analyse van de Wet tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer onthult een aantal belangrijke tekortkomingen. Zo stipuleert de wet geen duidelijke definitie van het begrip 'persoonlijke levenssfeer'. Een probleem dat trouwens te generaliseren is voor bijna alle supranationale rechtsbronnen.