Personeelsbezetting valt nadelig uit voor RTT in Vlaanderen

DE bezettingsgraad van het personeel in de Vlaamse RTT- ontvangstkantoren ligt veel lager dan in de Waalse. De bezettingsgraad is de verhouding tussen het aantal tewerkgestelden en het voorziene personeelseffektief. Eén en ander blijkt uit een antwoord van PTT-Minister Marcel Colla op een parlementaire vraag van VU-senator Willy Kuijpers.