Personeelskosten in Dendermonde lager dan gemiddelde

(tijd) - In de Dendermondse bedrijven liggen de personeels- en de financiële kosten beduidend onder het nationaal gemiddelde. Dit is de markantste vaststelling uit de studie van Frank Lierman (Paribas-bank België) die de ondernemingen in het arrondissement Dendermonde doorlichtte in opdracht van de Kamer voor Koophandel en Nijverheid van ditzelfde arrondissement.