Advertentie
Advertentie

Personenbelasting discrimineertgehuwden feitelijk, niet wettelijk

(tijd) -De personenbelasting discrimineert echtgenoten doordat ze hun een kleinere belastingvrije som toekent dan ongehuwd samenwonenden. Het is evenwel geen wettelijke, maar een feitelijke discriminatie die het gevolg is van het ontbreken in de fiscale wetgeving van bijzondere bepalingen voor ongehuwd samenwonenden. Zo kan het arrest worden samengevat dat het Arbitragehof gisteren heeft gewezen en waar met grote belangstelling was naar uitgekeken.