Perzisch ijzerhout en amberboom

Op 27 september 1829 beklom de Duitse natuurkundige en ontdekkingsreiziger Friedrich Parrot als eerste de top van de bijbelse berg Ararat waar volgens de overlevering de ark van Noë was gestrand na de zondvloed. Dat exploot kreeg heel wat aandacht in de kranten uit die tijd. Net in die periode had de Rus Carl Anton von Meyer op een reis door de Kaukasus een nog onbekende boom ontdekt die door de Tartaren temir agatsch werd genoemd, wat zoveel betekent als ijzerhout. Von Meyer doopte de nieuwe plant Parrotia persica naar Friedrich Parrot.Paul Geerts