Pessimistische Pöhl vreest dat EMU zal uitgesteld worden

BRUSSEL (tijd) - Karl Otto Pöhl, voormalig voorzitter van de Bundesbank, heeft woensdag gezegd dat hij pessimistisch is over de economische toestand in Duitsland en zijn buurlanden en dat de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) misschien zal moeten uitgesteld worden. Hij vreest dat de kernlanden van Europa over twee jaar niet zullen voldoen aan alle convergentiecriteria van het Verdrag van Maastricht.Pöhl, die de leden van de Société Royale d'Economie Politique de Belgique toespraak, merkte op dat alleen Luxemburg nu reeds alle normen vervult. Zelfs Duitsland, 'dat de criteria uitvond', is niet klaar voor de EMU. De voormalige centrale bankier gaf toe dat het mogelijk is om de convergentiecriteria soepel te interpreteren, maar voegde er meteen aan toe dat dit zeer moeilijk ligt in Duitsland.