Advertentie
Advertentie

Pesterijen op het werk kosten veel geld

LONDEN (reuters) - Pesterijen op het werk kosten het Britse bedrijfsleven jaarlijks naar schatting 2 miljard pond (127 miljard frank). Dat becijferde de Londense kamer van koophandel. De meeste ondernemingen zijn zich nauwelijks of niet bewust van het probleem. Pesterijen zijn vaak een verborgen probleem voor bedrijven, zegt de kamer van koophandel. Het gaat om een compleet onaanvaardbare praktijk, die de prestaties van een bedrijf sterk kan belasten.Pesterijen leiden tot een hoger ziekteverzuim, hogere aanwervingskosten en een verlies van productiviteit. Ze kunnen ook het imago van een bedrijf aantasten en hoge juridische uitgaven veroorzaken.Volgens het onderzoek van de Londense kamer van koophandel gaan in Groot-Brittannië jaarlijks naar schatting 19 miljoen werkdagen verloren als gevolg van pesterijen op de werkvloer. Het probleem doet zich vooral voor in ondernemingen met een negatieve werkomgeving. Managers die te hard werken of te veel stress hebben bezondigen zich ook vaak aan pesterijen.SubtielIn vele gevallen gaat het om verbale of fysieke bedreigingen, beledigende opmerkingen of aanhoudende negatieve commentaren. Er bestaan ook meer subtiele vormen van pesterijen zoals overdreven controle uitoefenen op iemands werk, iemands efficiëntie ondergraven door zonder reden informatie achter te houden en het opleggen van onrealistische streefcijfers.Pesterijen kunnen, aldus de Londense kamer van koophandel, aangepakt worden door te investeren in een positieve werksfeer waarin de klemtoon gelegd wordt op waarden als eerlijkheid, respect, vertrouwen, betrokkenheid en inspraak.