Peter Sutherland

De Ier Peter Sutherland werd woensdag, zoals verwacht, benoemd tot direkteur-generaal van de Algemene Overeenkomst voor Handel en Tarieven (GATT). Oud-EG-kommissaris Sutherland kreeg de benoeming op een gunstig moment. In het kader van de GATT wordt al zes jaar onderhandeld over het meest prestigieuze plan om de wereldhandel verder vrij te maken, de zg. Uruguayronde. Het zal voor zijn voorganger Arthur Dunkel wel een blijvende frustratie zijn dat tijdens zijn ambtstermijn daarover geen akkoord kon gesloten worden. Vooral niet omdat het niet onmogelijk lijkt dat een dergelijk akkoord er in de komende maanden wel zal komen. De Fransen stellen zich iets soepeler op, nadat zij enkele toegevingen hadden gekregen op het jongste EG-landbouwberaad. In de marge van de OESO-jaarvergadering in Parijs gingen de belangrijkste protagonisten rond de tafel zitten en na afloop lieten zij zich positief over de gesprekken uit. Het lijkt er dus op dat de naam Sutherland wel eens zou kunnen verbonden blijven aan het afsluiten van de Uruguay-ronde. Hoewel, ook Dunkel heeft jaren met die hoop geleefd. Roger Malevé De nauwe banden tussen de GIMV en de Nederlandse Begemann Groep dreigen de GIMV steeds meer in opspraak te brengen op een ogenblik dat de investeringsholding op de korrel genomen wordt omwille van het fiasco bij de KS. De Belgische overheidsholding GIMV en de NIM stapten om onduidelijke redenen uit VCST en verwierven daarvoor om nog meer onduidelijke redenen aandelen Begemann Groep in plaats van harde valuta. De GIMV en de NIM kijken inmiddels al aan tegen een potentieel ver-lies van 1 miljard frank. Toch bleek de formule voor de GIMV vatbaar voor herhaling. Gimvindus-topman Roger Malevé sloot voor de redding van Boelwerf een akkoord af met Begemann dat bepaalt dat Gimvindus instaat voor de volledige financiering van Boelwerf. Konform de Vesoc-richtlijn moet Begemann normaal instaan voor de helft. Gimvindus préfinanciert echter het aandeel van Begemann en wordt terugbetaald in aandelen-Begemann. Het risico op verdere minwaarden is reëel.