Petercam: nieuwe vennoten

(tijd) - De algemene vergadering van beursvennootschap Petercam heeft Marc Ooms (40 jaar) en Leopold d'Oultremont (52 jaar) tot vennoot-zaakvoerders benoemd met ingang van 1 januari 1992. Marc Ooms is sinds 1 april 1988 gedelegeerd bestuurder van Petercam Securities NV, de groepsvennootschap die de aktiviteiten in corporate finance omvat. Dit slaat onder meer op de bemiddelaarsfunktie bij buy-outs, kapitaaloperaties en beursintrodukties. Marc Ooms bekleedt verschillende mandaten. Leopold d'Oultremont is sinds 1986 aktief als senior manager van pensioen- en institutionele fondsen bij Petercam.