Advertentie
Advertentie

Peterschapproject voor opvolgers

Wie voorspelde dat het fenomeen familiebedrijf door de globaliserende economie en de evolutie van de publieke kapitaalmarkten zou inkrimpen, mag zijn huiswerk opnieuw maken. Het tegendeel is waar: bedrijven waar families de dienst uitmaken, blijven de basis waarop elke economie steunt. Familiebedrijven kunnen immers bogen op sterke troeven. Daartegenover staat een niet geringe bedreiging voor de continuïteit van de onderneming: de regeling van de opvolging. Daarom start de straks gefuseerde West-Vlaamse Kamer een peterschapproject voor jonge opvolgers in familiebedrijven.