Advertentie
Advertentie

Petflessenfabrikant Resilux doet beter dan aangekondigd

(tijd) - De Wetterse fabrikant van pet-voorvormen Resilux heeft zijn allereerste jaarresultaten als ter beurze genoteerde venootschap gepubliceerd. Voor Resilux is de courante nettocashflow de meest zinvolle waarderingsmaatstaf. Die steeg met 91 procent, wat ruimschoots meer is dan wat werd aangekondigd ter gelegenheid van de beursgang een jaar geleden. De nettowinst kwam lager uit, maar dat heeft vooral te maken met de kosten die de beursgang met zich meebracht. Het spuitgietersbedrijf Resilux, gespecialiseerd in de productie van zogenaamde pet-preforms, zette één jaar geleden de stap naar de beurs en stelde zich toen voor als een snelgroeier. De belofte werd ingelost want afgelopen boekjaar kwam Resilux met 2,44 miljard frank bedrijfsopbrengsten 84 procent hoger uit dan in het boekjaar 96-97. De groei dankte het bedrijf aan een almaar ruimer gamma aan producten maar ook aan een verdere geografische spreiding.