Advertentie
Advertentie

Petrofina haalt winst van 16 miljard over 1996

(tijd) - De beursgenoteerde olie- en chemiegroep Petrofina raamt de geconsolideerde winst (deel van de groep) over 1996 op 16 miljard frank, een stijging met 38 procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Prijsstijgingen van aardolie en aardgas in de VS, een verbetering van de stroomafwaartse resultaten in Europa en een verslechtering van de resultaten in de chemiesector bepaalden het resultaat.De geconsolideerde resultaten van Petrofina over 1966 worden geschat op 16,7 miljard frank, tegenover 12,3 miljard over 1995, aldus een mededeling van de groep. Hier is sprake van een stijging met 36 procent. Petrofina wijst erop dat de meerwaarden op de verkoop van activa en andere uitzonderlijke opbrengsten werden opgeslorpt door niet-recurrente kosten.