Petrofina ruilt Noorse benzinestations met Shell voor Nederlandse

BRUSSEL (belga/tijd) - De Belgische oliegroep Petrofina heeft een princiepsakkoord gesloten met Shell, waarbij Petrofina haar Fina-verkoopactiviteiten in Noorwegen afstaat aan Shell en waarbij ze voor een evenredig belang stations van Shell verwerft in Nederland. 'Het gaat om een pure ruil zonder financiële compensatie. Het proces van de wederzijdse waardering van de belangen moet nog beginnen', zo zei Cathérine Ferrant, woordvoerster van Petrofina.'Dat de deal zo vroeg openbaar wordt gemaakt, heeft te maken met de plicht van elke oliemaatschappij in Noorwegen om bij het beëindigen van één of andere activiteit de autoriteiten te verwittigen. Nu Petrofina het proces van verkoop of ruil met Shell op gang wil brengen, kon het dus niet langer geheim blijven', aldus Ferrant.