Petrofina verwacht stabiele winst over eerste halfjaar

BRUSSEL (tijd) - De Belgische petroleummaatschappij Petrofina hoopt dit jaar een hogere groepswinst te kunnen realiseren dan de 11,608 miljard frank over 1995. 'De winst over het eerste halfjaar van 1996 zou op hetzelfde peil moeten liggen als in de eerste helft van 1995', zei gedelegeerd bestuurder François Cornelis. Vermits hij een geleidelijke opleving van de activiteiten tijdens het tweede halfjaar verwacht, impliceert dit dat de rendabiliteit boven het niveau van 1995 zou moeten uitkomen, al wil Cornelis het niet in zoveel woorden gezegd hebben.In een toelichting aan de aandeelhouders op de algemene vergadering schrijft Cornelis de stijging van de winst over 1995 toe aan drie factoren: kostenverminderingen, een grotere produktie van ruwe olie en doorzet in de raffinaderijen en de hausse in de petrochemie. De stroomafwaartse sector (raffinage, verkoop en transport) had het dan weer niet onder de markt door een combinatie van lage raffinagemarges en dalende marges aan de pomp in Europa, waardoor het bedrijfsresultaat van de sector verschrompelde tot een 136 miljoen frank op een omzet van een 440 miljard frank.