Petroleummaatschappijen op zoek naar allianties

(tijd) - Te laag rendement, overcapaciteit en te grote concurrentie nopen de grote olieconcerns tot grootschalige samenwerkingsverbanden of fusies. Vooral in Europa ligt het rendement beduidend onder de beoogde 15 procent. Na de fusie tussen Amoco en BP, vorige maand, werd duidelijk dat ook Shell op zoek was naar een geschikte partner. Gisteren werd een overeenkomst gesloten met Texaco. Verwacht wordt dat er, vooral in Europa, nog meer allianties zullen volgen. De oliemaatschappijen zijn koortsachtig op zoek naar samenwerkingsverbanden om kosten te drukken en het rendement te verhogen. Vorig jaar voegden BP en Mobil hun Europese raffinage- en verkoopactiviteiten samen (2.000 tot 3.000 jobs werden geschrapt) en afgelopen week maakte Mobil bekend dat het zijn raffinageactiviteiten in Australië zal bundelen met Shell.