Advertentie
Advertentie

Petroleumsector bereikt voorakkoord over nieuwe CAO

BRUSSEL (belga) - Vakbonden en werkgevers hebben een voorakkoord bereikt over een sectorale CAO voor de jaren 1999-2000. Dat gebeurde in het paritair comité voor de arbeiders uit de petroleumsector dat ongeveer 2.000 werknemers vertegenwoordigt. Het ontwerpakkoord wordt eerstdaags aan de opdrachtgevers voorgelegd. Na een referendum bij de bonden zal de ondertekening hoogstwaarschijnlijk eind februari plaatsvinden.Inzake arbeidsuurvermindering voorziet het voorakkoord dat de bestaande betaalde dag en de twee onbetaalde dagen uit de vroegere CAO per 1 januari 2000 worden omgezet in drie betaalde dagen. Inzake koopkrachtverbetering wordt 9 frank loonsverhoging per uur toegestaan per 1 januari '99. De mogelijkheid tot halftijds brugpensioen (om medische redenen) wordt vervroegd van 56 tot 55 jaar. Ook wordt de mogelijkheid tot brugpensionering vanaf 58 jaar verlengd vanaf 1 januari '99 na 25 jaar dienst. Werknemers met 33 jaar dienst waarvan 20 jaar met nachtarbeid, kunnen het conventioneel brugpensioen krijgen op 56 jaar. Op bedrijfsvlak is het mogelijk op 55 jaar met brugpensioen te gaan op voorwaarde dat er terzake in het bedrijf sinds '86 ononderbroken een CAO bestaat en dat de betrokkene 38 dienstjaren telt.