Peugeot vermindert schulden met 841 miljoen Fr.fr.

PARIJS (reuter) - De Franse autokonstrukteur Peugeot gaat 1,73 miljard Fr.fr. aan ondergeschikte schuldcertifikaten met onbepaalde looptijd uitgeven. De emissie, die geplaatst wordt bij een bedrijf zonder banden met Peugeot, zou de balansschulden met 886 miljoen verminderen. Een reeks schulden aan de staatsbank Crédit National, die vervallen in 1997, zullen in het kader van de operatie omgezet worden in certifikaten.