Philips beboet voor overtreding embargo Klein-Joegoslavië

EINDHOVEN (anp/reuter) - Twee vennootschappen van Philips Electronics in Nederland hebben vorig jaar het internationale handelsembargo met betrekking tot Klein-Joegoslavië overtreden. Via Servische firma's zijn niet-strategische goederen geleverd aan enkele landen waarvoor de sanctiewetgeving niet van kracht is, zoals Macedonië en Rusland. Het concern heeft inmiddels een door het Openbaar Ministerie voorgesteld schikkingsbedrag van anderhalf miljoen gulden (27,5 miljoen frank) betaald, aldus de Bossche officier van justitie mr. P. Bender. Een woordvoerder van Philips zegt de gang van zaken in hoge mate te betreuren. De werknemers die verantwoordelijk zijn voor de contacten met de Servische bedrijven zijn disciplinair gestraft. Ze zijn niet ontslagen, aldus de zegsman. Met het betalen van de schikking heeft Philips strafvervolging voorkomen, aldus Bender. De hoogte van het bedrag is bovendien zodanig dat de behaalde winst is afgeroomd. Tussen midden '92 en begin '95 zou in totaal zo'n 4,5 miljoen gulden goederen zijn geleverd.