Philips Brugge slachtoffer van concurrentie in televisiemarkt

(tijd) - 'Ik heb vanmorgen in veel ogen tranen zien staan toen we op een personeelsvergadering bekendmaakten tot welke herstructureringen de bedrijfsleiding van Philips voor de Brugse vestiging heeft beslist', zegt Luc Cogge, gewestelijk secretaris van de Brugse afdeling van ACV-Metaal. 'Maar ja, vanuit economisch standpunt zal Philips wel gelijk hebben zeker. De concurrentie op de markt voor televisies is inderdaad zeer zwaar.' De manier waarop het personeel meer dan een jaar aan het lijntje werd gehouden door de directie vindt hij echter onaanvaardbaar. 'Zoals het ons nu werd bekendgemaakt, lijkt het nog het meest op een ezelsstamp.'De werknemers van Philips Brugge wisten sinds juli van dit jaar dat er hen een en ander boven het hoofd hing. De directie van Sound & Vision, de afdeling van de Philips-groep die in de productie van televisies is gespecialiseerd, kondigde toen immers drastisch hakwerk - 6.000 banen op de tocht - in het personeelsbestand aan. Het maakte de verslagenheid er gisteren echter niet kleiner om, temeer omdat de werknemers maar al te goed beseffen dat ze het slachtoffer zijn van een structureel probleem waar ze behoorlijk machteloos tegenover staan.