Philips Media: verkoop CDi aanzwengelen met professionele toepassingen en met Internet

BRUSSEL (tijd) - De verkoop van CDi-spelers is in het najaar '95 op zijn elan doorgegaan. Mede ondersteund door de introductie van de allereerste Nederlandstalige encyclopedie op CDi (de 'Standaard Interactieve Encyclopedie'), steeg het aantal (tot nu toe) verkochte CDi-spelers in de Benelux naar bijna 160.000 exemplaren. Een kwart daarvan staat in ons land. Zowel voor de particuliere als professionele gebruiker heeft Philips Media dit jaar nieuwigheden die het medium een extra duw in de rug moeten geven.Van het CDi-park wordt naar schatting 10 procent voor professioneel gebruik aangewend. Tientallen ondernemingen kozen het medium omwille van zijn gebruiksvriendelijkheid uit voor presentaties van produkten of diensten, voor opleiding of zelfs voor de publicatie van hun balansen en rekenigen.