Philips-verlies loopt uit tot 4,2 miljard gulden

EINDHOVEN (tijd) - De Philips-groep haalde vorig jaar een verlies van netto 4,240 miljard gulden. Dat is iets meer dan de 4 miljard die Philips in november jl. had aangekondigd, en het zit ook een eind boven de verwachtingen die de voorbije weken door analisten waren naar voor geschoven. Het verlies heeft o.m. te maken met de voorzieningen voor herstruktureringen die de groep heeft aangelegd; die provisie liep op tot 4,649 miljard gulden. Philips maakt geen precieze vooruitzichten voor dit jaar bekend, maar de groep "denkt' een positief nettoresultaat te kunnen halen.