Phillip Mitchell,

specialist grondtroepen, verbonden aan het International Institute for Strategic Studies in Londen, over de oorlog in IrakEr is wel teleurstelling, maar ik denk vooral bij de media. Serieuze analisten wisten van meet af aan dat zon campagne niet in uren of dagen is afgelopen. Ook Blair heeft steeds geprobeerd te vertellen dat het langer zou duren dan een paar weken. Natuurlijk is er verontwaardiging over het friendly fire van de Amerikanen, als gevolg waarvan tot dusver de meeste Britse soldaten zijn gesneuveld. Kijk maar in de kranten. Ook daar geldt: het zijn vooral de media die zich opwinden, militairen weten dat zulke dingen gebeuren. Betreurenswaardig, maar we moeten het accepteren. de VolkskrantPaul Scheffer,Nederlands publicist, over morele dilemmas in oorlogstijdenMachtspolitieke conflicten hebben altijd een tragische kant. Om de oorlog tegen Afghanistan te voeren, moest men steunen op een land als Pakistan, waar vrijheden en mensenrechten zacht gezegd problematisch zijn. Voor Europa zou dat een hachelijke test worden: zijn we wel bestand tegen de morele dilemmas die een actievere rol op het wereldtoneel met zich brengt? (...) De instemming van Nederland met deze oorlog heeft veel te maken met de morele ontnuchtering na Sebrenica. Als je niet voorbereid bent op het gebruik van geweld, trek je aan het kortste eind. In Sebrenica had die houding gruwelijke gevolgen. Het drama was de ontmaskering van Nederland als gidsland, het land van de grote morele principes dat altijd zo hoog van de toren blies, maar toen het erop aankwam de wapens neerlegde. (...) België heeft altijd met veel wereldwijsheid en historische scepsis naar de morele voortrekkersrol van Nederland gekeken. Die argwaan was zeer terecht. Maar nu discussiëren jullie met een onwereldse morele zuiverheid over de vraag of je Amerikaanse legertransporten op Belgisch grondgebied moet toelaten. Alsof je geen deel uitmaakt van een militair bondgenootschap en een geïntegreerde militaire verdediging. HumoPiet Emmers,hoogleraar migratiegeschiedenis, over immigratieDe politiek heeft geen geheugen. Het zou zeer verstandig zijn ook met de immigratie eens naar het verleden te kijken. Als je alleen maar kijkt naar hoofddoekjes en naar schotelantennes waarmee immigranten de Nederlandse samenleving proberen te ontlopen, kom je in een spiraal van vooroordelen terecht. Er zijn ook groepen die het goed hebben gedaan: de joden, de Hugenoten, Spanjaarden en Italianen, de Duitsers en de Indische Nederlanders die massaal naar hier zijn gekomen. Het debat over immigratie heeft behoefte aan een historische dimensie. Elsevier