Picqué: duurzaam ondernemen geen holle politieke slogan

(tijd) - De federale minister van Economische Zaken, Charles Picqué (PS), werkt aan een pakket aanbevelingen om duurzaam ondernemen te stimuleren. Uit een studie van het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) blijkt dat 20 procent van de consumenten rekening houdt met ethische criteria als ze gaan winkelen. Die cijfers bewijzen dat bedrijven die zich profileren als sociaal, ecologisch en ethisch daar ook economisch de vruchten van kunnen plukken, zegt Picqué.Inspiratie voor de aanbevelingen haalt de minister onder meer uit een reeks bezoeken aan bedrijven die werken aan ethische, duurzame en verantwoordelijke productiewijzen. Gisteren was Colruyt aan de beurt. De distributiegroep met hoofdzetel in Halle slaagt er volgens Picqué perfect in ethiek en marketing te verzoenen.12 jaar geleden begon Colruyt met een green line-charter om milieuvriendelijker te werken. De groep heeft samen met Côte dOr een waterzuiveringsstation gebouwd en beschikt over een eigen windmolen. Het afval uit de 160 Colruyt-vestigingen wordt op een centrale plaats verzameld, gesorteerd en in de mate van het mogelijke gerecycleerd. Van elke 100 kilogram afval blijft na verwerking slechts 9 kilo restafval over. Voorts is de groep een pionier in werknemersparticipatie en werkte ze de voorbije jaren ook een charter uit rond kinderarbeid. Chinese bedrijven die voor Colruyt speelgoed produceren, moeten aan een reeks voorwaarden voldoen en worden regelmatig gecontroleerd.De volgende weken bezoekt de minister nog enkele bedrijven die volgens hem een voorbeeldfunctie vervullen. Op 22 januari volgt een groot debat. Wij willen aan de ondernemingen duidelijk maken dat duurzaam ondernemen geen holle politieke slogan is, besluit Picqué. StS