Picqué pleit voor 'deplafonnering' opslorpingsprogramma's werkloosheid

BRUSSEL (tijd) - De Brusselse minister-president Charles Picqué heeft de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest denkoefeningen aangereikt om de middelen in de strijd tegen de werkloosheid te optimaliseren. Picqué is onder meer voor een regionalisering van de PWA's en vraagt de federale regering de financiële middelen voor de programma's tot opslorping van de werkloosheid te 'deplafonneren'.Picqué is niet van plan bijkomende financiële middelen vrij te maken, maar wil met zijn voorstellen de strijd tegen de werkloosheid in het Brussels Gewest 'optimaliseren'. Om het werkgelegenheidsbeleid - een regionale bevoegdheid - meer slagkracht te bezorgen, vraagt hij niet alleen de regionalisering van de PWA's, hij wil ook dat de federale regering rond de tafel gaat zitten met de Brusselse gemeenten over de uitvoering van de nieuwe PWA-programma's inzake de preventie- en veiligheidsbeambten. Picqué hoopt daarvoor vanuit federale hoek op een aanvullende bijdrage om uiteindelijk te komen tot een gezamenlijke financiering door de federale staat, de gemeenten en het gewest.