Picqué waarschuwt voor banalizeren separatisme

BRUSSEL (tijd) - De samenwerking in de Brusselse hoofdstedelijke regering bewijst dat Nederlands- en Franstaligen zich boven de communautaire tegenstellingen kunnen stellen. Spanningen in de Brusselse regering vinden vaak hun oorsprong in gebeurtenissen buiten het Brusselse gewest, zij het in Vlaanderen of Wallonië. Dat is de belangrijkste boodschap die minister-voorzitter Charles Picqué gaf bij de evaluatie van vijf jaar Brussels hoofdstedelijk gewest, dat op 18 juni 1989 een zelfstandig statuut kreeg. Dat samenwerking tussen Vlamingen en Walen inderdaad mogelijk is, bewijst de Brusselse hoofdstedelijke regering elke dag. De disputen in de interne keuken worden veelal veroorzaakt door ongelukkige uitlatingen of daden van Vlaamse en Waalse politici. Charles Picqué, minister-voorzitter van de Brusselse regering, verwees daarbij naar de recente verklaringen van Vlaams minister-president Luc Van den Brande, en naar de jaarlijks weerkerende ophef in Voeren. 'Wat hun impact op de toekomst van België als staat betreft, verschillen beide akties niet', aldus Picqué.