Advertentie
Advertentie

Picqué werktregeling uit vooroctrooien biotechnologie

(belga) - De federale minister van Economie, Charles Picqué (PS), dient een wetsontwerp in bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers dat het gebruik van octrooien voor biotechnologische uitvindingen moet regelen. Daarmee zet minister Picqué een Europese richtlijn uit 1998 om in Belgische wet.De minister maakte gisteren weinig details bekend over zijn wetsontwerp, maar zei dat hij een evenwicht heeft gevonden tussen de belangen van de ondernemingen die hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling willen beschermd zien en ethische aspecten.Voor de minister is het daarom fundamenteel dat het menselijk lichaam niet vatbaar is voor een octrooi, net als het menselijk genoom. Voorts maakt hij een duidelijk onderscheid tussen een uitvinding die wel octrooieerbaar is en een ontdekking waarvoor geen octrooi mogelijk is.De lijst van voorbeelden van uitvindingen die strijdig zijn met de openbare orde en goede zeden wordt bovendien uitgebreid ten opzichte van de wet van 1984 op uitvindingsoctrooien.Minister Picqué verwacht dat zijn wetsontwerp in het najaar door het parlement zal worden besproken. Daarna volgt voor het jaareinde de stemming. Tot nu toe hebben maar zes lidstaten van de Europese Unie de richtlijn over het gebruik van octrooien voor biotechnologische uitvindingen omgezet in eigen wetten.