Advertentie
Advertentie

Pierre Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, over het

politieke landschapKijk in je eigen directe omgeving: daar zijn toch geen échte liberalen, socialisten of katholieken meer? Niemand zit nogvast in eendimensionele, specifieke categorieën, hooguit in breedculture identificaties. Vandaar ook dat mensen meer gaan shoppen bij verkiezingen. Dat moet de partijen stimuleren om hun product te verbeteren, waardoor zij gedwongen zijn om bij de concurrenten over de muur te kijken. Ik geloof niet in een polarisering in grote partijen; daar staat geen sociologische realiteit tegenover, want die is multipolair. Ideeën over een grote fusie van het ACV en de SP in een grote arbeiderspartij, daar geloof ik dus ook niet in.Ik vind dat postmodernisme niet zo slecht, want het verplicht de politicus stelling in te nemen in nieuwe debatten en nieuwe themas.KnackPaul Christiaen, bedrijfsleider van autozetelfabrikant ECA, over de combinatie van ondernemerschap met een politiek mandaatBurgemeester en bedrijfsleider, dat gaat gewoon niet samen. Uw zakenrelaties zullen het niet altijd appreciëren, want ze willen u spreken, ze bellen naar uw bedrijf, en dan horen ze de telefoniste zeggen dat mijnheer op het gemeentehuis is. Dat zullen veel klanten niet nemen. Want die denken dat ge meer tijd in de gemeente stopt dan in uw bedrijf. En ergens is dat toch zo. Ge zijt verkozen door de mensen, ge zijt voor de eerste keer burgemeester, ge wilt dat evengoed doen als uw bedrijf en daarom gaat ge daar almaar meer tijd in stoppen. Méér dan ge bij het begin gedacht had. Maar intussen verliest ge klanten en als ge klanten verliest, moet ge op de duur ook personeel ontslaan. En dus zeg ik: een bedrijfsleider moet in zijn bedrijf blijven. Schoenmaker blijf bij uw leest!HumoStefaan de Clerck, CVP-voorzitter, over het soapgehalte van de regeringDe grens tussen informatie, infotainment en entertainment is soms moeilijk te trekken. Maar mijn grootste kritiek op de regering is dat ze de politiek zelf op het niveau van een soap organiseert. Denk aan het piercing- of het Atomiumverhaal. Als dat politiek wordt, is het einde zoek. De dagelijkse politiek lijkt soms meer op Friends. Het is ruzie, ik maak het af, maar neen, een dag later zien we mekaar toch weer graag. Zo verlies je het respect en het gezag van de burger dat nodig is om een beleid te voeren. De MorgenAndrew Ross, directeur van het American Studies-programma van de universiteit van New York, over de vervaging van de grenzen werk en vrije tijd in de nieuwe economieEen lage beloning voor een hoge werkdruk is een geaccepteerd verschijnsel. Sterker nog, het wordt als bewijs gezien van de heroïsche onderneming waaraan ze mogen meedoen. Werknemers worden zo medeplichtig aan een cultuur van overwerk en burnout. Ze ontwikkelen als netslaven hun eigen zieke humor en vinden het in zekere zin cool om zo te worden uitgebuit. Het Financieele DagbladRéginald Moreels, CVP-senator, over de nieuwe debatcultuur in de regering en de CVPIk vind het uitstekend dat men open en bloot van mening durft te verschillen. Alleen is het jammer dat men zo weinig nadenkt over de grote problemen van deze tijd. De politiek reageert veel te snel. Een minister luistert s morgens naar het ochtendnieuws en wil daar s middags meteen op reageren. Dat is natuurlijk onzin.Maar goed, dat verwijt kan ik ook aan mijn eigen partij maken. De CVP moet niet beschaamd zijn over alles wat de partij de voorbije veertig jaar heeft gerealiseerd, maar ik vind dat we - behalve in een paar grote dossiers - minstens een jaar hadden moeten zwijgen. Ik denk dat we een kans hebben gemist om op een andere manier oppositie te voeren.HumoJef Vuchelen, columnist, over de economische vrijheid in BelgiëEen goede score op het vlak van de economische vrijheid is van doorslaggevend velang voor de economische groei. Zeken in een geglobasileerde wereld waain de groei steeds meer wordt bepaald door de initatieven die zich via de nieuwe economie ontwikkelen, moet systematisch de vraag worden gesteld naar de opportuniteit van de regelgeving. In een wereld waarin informatie snel wordt verspreid, lopen de kosten van onaangepaste regels bijzonder hoog op. Daarom moet men ook op dit vlak streven naar flexibele regels. Evident moet ook voldoende aandacht uitgaan naar de nadelen van bijkomende economische vrijheid.De paars-groene regering ontplooit vele initiatieven waarvan de boodschap luidt dat ze op langere termijn positieve economische effecten zullen hebben. Waarom niet meer aandacht besteden aan oude liberale themas zoals het moderniseren van de regelgeving? Een nauwgezet onderzoek naar de echte en valse doelstellingen van vele regels (consument- dan wel producentbescherming) moet een afslanking en bijsturing van de regels mogelijk maken. Vele regels beogen immers het instandhouden van historisch verworven rechten.De MorgenRené ten Bos, auteur, over managementgoeroesHet zijn mensen die eenvoudige filosofietjes voor de vaak brengen. Een soort pelgrims, die af en toe in organisaties voor 125.000 gulden een verhaal komen vertellen waar iedereen een motivational value aan ontleent. Daar is niks mis mee. En als je zo dom bent om dat te betalen, heb ik daar geen probleem mee. Je hebt ook wel andere soorten goeroes, die minder dat pelgrimachtige hebben en die heel dwingend zijn en dingen opleggen. Maar daar ontstaat dus weer die universalistische, utopische opvatting bij, over hoe je organisaties moet inrichten.Het Financieele Dagblad