Advertentie
Advertentie

Piet Vanthemsche leidt Voedselagentschap

(tijd) - De 46-jarige dierenarts Piet Vanthemsche wordt de nieuwe gedelegeerd bestuurder van het Federale Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Dat besliste de ministerraad gisteren, op voorstel van de federale minister van Volksgezondheid, Magda Aelvoet (Agalev). Vanthemsche volgt Luc Beernaert op, die begin dit jaar door de mini-PCB-crisis tot ontslag werd gedwongen.De nieuwe topman van het FAVV is een hoofdrolspeler uit de dioxinecrisis van 1999. Vanthemsche was toen achtereenvolgens de kabinetschef van de laatste minister van Landbouw uit de regering Dehaene II, Karel Pinxten (toen CVP, nu VLD), en diens opvolger onder Verhofstadt I, Jaak Gabriëls (VLD). Volgens veel waarnemers heeft Vanthemsche door zijn doortastende optreden veel bijgedragen tot het beteugelen van die voedselcrisis. Tegelijk maakte hij er geen geheim van dat hij de reacties op die crisis vaak als overtrokken beschouwde. Vanthemsche maakte zich vooral boos over de volgens hem unfaire manier waarop ambtenaren aangepakt werden door de dioxinecommissie. Om daartegen te protesteren nam hij eind 1999 ontslag als adviseur-generaal op het ministerie van Landbouw. Sindsdien leidde hij een privaat adviesbureau voor de landbouwsector. In die functie vervulde hij onder meer opdrachten voor de Vlaamse minister van Landbouw, Vera Dua. Daar begeleidde hij de regionalisering van het ministerie van Landbouw. Aelvoet zei gisteren dat Vanthemsche in de loop van volgende maand al in functie treedt. Zijn benoeming betekent nog niet dat het agentschap operationeel is. Er moeten nog twee topfuncties worden ingevuld en op het terrein is de fusie van de diverse inspectiediensten nog volop bezig. IBPagina 3:Topambtenaren Landbouw leiden voedselagentschap