Advertentie
Advertentie

Pijnlijke stilte

Waarom zelfstandige worden? Werknemer zijn is toch veel gemakkelijker? Deze opmerking kreeg een ondernemer te horen die enkele weken geleden, in het kader van een programma van enkele werkgeversorganisaties, in debat trad met een klas uit het secundair onderwijs. De man wou eens polsen wie van de scholieren van plan was om een eigen onderneming uit de grond te stampen. Geen enkele vinger ging de lucht in.Echt spectaculair is dat gebrek aan enthousiasme niet. Tijdens de maand mei van hun laatste jaar in het secundair onderwijs hebben veel leerlingen nog niet echt een beroepskeuze gemaakt. Bovendien vergt de stap naar het ondernemerschap enige maturiteit. Behalve in enkele specifieke beroepsgroepen hebben veel ondernemers al een carrière als werknemer achter de rug voor ze de grote sprong wagen. Dat is maar best ook, want de veerkracht die ervoor nodig is, is niet te onderschatten.Opvallend is vooral de argumentatie van de scholieren: Werknemer zijn is toch veel gemakkelijker. Zelfstandigen zullen dat niet ontkennen. Onmenselijke uren, enorme druk, een sociaal vangnet vol gaten, een loodzware verantwoordelijkheid, een moeilijke zoektocht om startcenten bijeen te scharrelen: het zijn uitdagingen waar de meeste werknemers geen last van hebben.In die zin is het hoopgevend dat er politiek van alles begint te bewegen om het sociale statuut van de zelfstandigen te verbeteren. Zelfs ABVV-topvrouw Mia de Vits had het er in haar 1-meitoespraak over, al vermeldde ze er fijntjes bij dat een opwaardering van het zelfstandigenstatuut volledig uit de zak van de zelfstandigen zelf betaald moet worden. Belangrijker is dat zowel minister van Sociale Zaken Vandenbroucke als zijn collega van KMO Gabriëls de jongste weken in de bres sprong. Heel concreet eist Gabriëls 9 miljard extra van de regering om sociale discriminaties bij zelfstandigen weg te werken. In november moet een technische werkgroep met topambtenaren, academici en sociale partners hierover een rapport klaar hebben.Premier Verhofstadt wil zelfs zo lang niet wachten. Hij verklaarde vorige week de laatste hand te leggen aan een pakket maatregelen om de discriminaties weg te werken, in afwachting van de aanpak ten gronde van de werkgroep. De premier reageerde daarmee op een reeks eisen die het NCMV stelde voor de herwaardering van het sociale statuut van de zelfstandigen.Het NCMV baseerde zich op een enquête bij iets meer dan 500 zelfstandige ondernemers. Een van de opvallendste vaststellingen van het onderzoek is dat 60 procent van de ondervraagden bereid is meer sociale bijdragen te betalen als de uitkeringen wezenlijk verbeteren en de overheid daarvoor ook een serieuze financiële inspanning levert. Daarom is het NCMV niet langer gekant tegen een verhoging van de bijdragen, al is het percentage dat de organisatie voorstelt aan de minimale kant: het gaat om 0,24 procent.Toch is het voorstel symbolisch belangrijk. Vroeger was een verhoging van de sociale bijdragen radicaal onbespreekbaar voor de organisatie. Het is nu aan de regering om de beloofde stappen in de richting van een opwaardering ook daadwerkelijk te zetten. De beloftes die ze hierover deed, wegen even zwaar op haar schouders als die over de terugdringing van de administratieve lasten. En als de stappen groot genoeg zijn, vallen er in de toekomst hopelijk minder pijnlijke stiltes wanneer een ondernemer op bezoek in een klas wil weten of de leerlingen overwegen zelfstandige te worden. Henk DHEEDENE