Pijnpunten

In haar evaluatie van en aanbevelingen voor het tewerkstellingsbeleid is de EU-Commissie niet mals voor ons land. De tewerkstellingsgroei is te klein en de langdurige werkloosheid te hoog. De tewerkstelling van 55-plussers is met 22 procent een laagterecord voor de Unie, de samenwerking tussen de overheden loopt mank en de tewerkstelling in de dienstensector is ondermaats. Indien ons land de tewerkstelling in zijn dienstensector op het peil van de overige EU-lidstaten zou weten te brengen, creëert het meteen 300.000 extra banen.