Pinxten: 'Maribel-debat eerst in regering voeren'

(tijd) - Minister van Landbouw en KMO-zaken Karel Pinxten (CVP) liet gisteren weten 'het volstrekt voorbarig te vinden nu reeds een groot debat uit te lokken over alternatieven voor de Maribel-techniek'. Hij vindt dat die discussie eerst in de regering moet worden gevoerd. Daarmee kant hij zich tegen enkele socialistische suggesties voor een strakker aan werkgelegenheidscreatie gebonden alternatief.In het debat over de toekomst van de door de EU-Commissie gewraakte Maribel-bis en ter-maatregelen tekenen zich in de federale regering twee kampen af. PS en SP willen de zoektocht naar een opvolger doorschuiven naar het banenoverleg met de sociale partners. Ze zeggen dat de twee Maribel-maatregelen het best opgevolgd worden door een maatregel die lastenverlichting op de een of andere manier afhankelijk maakt van het scheppen van bijkomende tewerkstelling. Dat sluit aan bij de syndicale kijk op lastenverlaging.