Pinxten: 'Niet CDV maar wet bepaalt wie makelaar wordt'

BRUSSEL (tijd) - 'Verzekeringstussenpersonen die de titel van makelaar willen voeren, zullen om hun onafhankelijkheid te bewijzen een lijst van aandeelhouders èn een lijst met de procentuele verdeling van de commissielonen per verzekeringsmaatschappij moeten voorleggen. Dat de CDV 'onder meer' op basis van deze informatie oordeelt of een tussenpersoon nog onafhankelijk is, betekent niet dat de CDV een 'vrijbrief' krijgt om bijkomende criteria op te leggen. Enkel de wet telt'.Dat zegt minister van KMO en Landbouw Karel Pinxten in een gesprek met de redactie. Pinxten is samen met minister van Economische Zaken Elio Di Rupo verantwoordelijk voor de uitvoeringsbesluiten van de wet op de verzekeringsdistributie die sinds 1 januari 1996 van kracht is. Twee weken geleden onstond plots hevige deining toen bekendraakte (Tijd 8 februari) dat de publikatie van het KB andermaal uitgesteld was - ditmaal tot einde maart 1996 - omdat Di Rupo het ontwerp van KB laattijdig zou hebben overgemaakt aan collega Pinxten. Zolang zal het echter niet duren. Minister Pinxten heeft dinsdag reeds de ontwerpbesluiten ondertekend en voor dringend advies naar de Raad van State gestuurd.