Pinxten onderzoekt praktische problemen van invoering euro voor KMO's

BRUSSEL (tijd) - Een speciale 'KMO-Eurodenkgroep' gaat in de komende zes maanden de specifieke gevolgen van de invoering van de Europese eenheidsmunt euro onderzoeken voor de KMO's en de zelfstandige ondernemers. De ruim 18.000 accountants, bedrijfsrevisoren, belastingadviseurs en zelfstandige boekhouders die ons land telt, zullen daarbij als communicatiekanaal fungeren. Het is de bedoeling om aan de hand van de opgedane kennis een aantal actieplannen te ontwikkelen die voor een soepele invoering van de euro bij de KMO's zorgen.De werkgroep is een initiatief van minister van de KMO, Karel Pinxten. 'Het wordt tijd', zei de minister tijdens een persconferentie gisteren, 'dat de KMO's en zelfstandige ondernemers concreet getoond wordt hoe de invoering van de euro zal verlopen en hoe de praktische problemen die met de invoering zullen gepaard gaan, kunnen worden opgelost'. Zwaaiend met een recent uitgevoerd veldonderzoek bij de Belgische KMO's onderstreepte Pinxten dat 64 procent van de KMO's weliswaar voorstander is van de euro maar dat 67 procent van de KMO's nog steeds wachten op doelgerichte informatie terzake. Het onderzoek wees bovendien uit dat liefst 82 procent van de bedrijven nog niets heeft ondernomen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie na 1999.