Pinxten wil lastenverlaging voor deeltijdse arbeid

(tijd) - Minister van Landbouw en Kleine en Middelgrote bedrijven Karel Pinxten (CVP) lanceerde gisteren een uit vijf punten bestaand KMO-actieplan. De minister wil KMO's aanmoedigen om hun werknemers beter op te leiden en vaker deeltijds te laten werken. Tegelijk heeft hij voorstellen in petto voor de versterking van hun financiële structuur en een vlottere opvolging. Voorlopig gaat het wel over 'denkpistes' waarvan de modaliteiten en kostprijs nog moeten worden vastgelegd.Voor de nieuwe minister is het zonneklaar dat de KMO's de motor van onze economie vormen. 55 procent van de Belgische privé-beroepsbevolking is nu aan de slag als zelfstandige of als werknemer in een bedrijf met minder dan 50 personeelsleden. Tussen 1985 en 1993 nam de totale werkgelegenheid in de KMO's met 26,7 procent of 198.660 mensen toe. De totale private tewerkstelling steeg in dezelfde periode slechts met 10,3 procent.