Pioneer gooit volle gewicht achter LaserDisc

CANNES (tijd) - Voor de verzamelde Europese en Amerikaanse pers heeft de Japanse audiofabrikant Pioneer gisteren een bijzonder duidelijk standpunt ingenomen : de LaserDisc of de videoplaat met perfekt beeld en geluid moet in Europa weldra eenzelfde sukses kennen als in Japan. Het heeft daarvoor zelfs een promotiebudget van bijna 250 miljoen fr. uitgetrokken, en wat misschien nog belangrijker is : het kan op de steun rekenen van de film- en de muziekindustrie, die voor de nodige software moeten zorgen om het nieuwe medium een kans op slagen te geven.