Plaats ruimen voor Bank voor Oost-Europa?

EIB zal Oosteuropese infrastruktuur steunen ten gunste van privé- sektor