Advertentie
Advertentie

Plaatselijke initiatieven kunnen voor honderdduizenden jobs zorgen

BRUSSEL (tijd) - Jaarlijks kunnen in de Europese Unie 140.000 tot 400.000 banen worden geschapen door het aanmoedigen van plaatselijke ontwikkelings- en werkgelegenheidsinitiatieven. De Europese kommissie stelt voor de hinderpalen voor zulke initiatieven uit de weg te ruimen en de beschikbare middelen beter te gebruiken.In december braken de regeringsleiders van de Europese lidstaten op de Europese Raad van Essen een lans voor de aanmoediging van initiatieven, vooral op regionaal en plaatselijk vlak, om banen te scheppen die aan de nieuwe behoeften beantwoorden, zoals de milieuzorg en de sociale dienstverlening.