Plan-Van den Brande creëert geen jobs, maar herverdeelt ze

(tijd) - De Vlaamse minister-president Luc Van den Brande heeft een plan om de deeltijdse arbeid te stimuleren. Hij stelt konkreet voor om werkgevers te subsidiëren voor de aanwerving van deeltijdsen. De subsidie moet de meerkosten dekken die de verdeling van een voltijdse baan over deeltijdse jobs moet dekken. Het plan is dus gericht op een herverdeling van de beschikbare arbeid, niet op de kreatie van nieuwe banen.