Plan voor automatische pensioenaanvraag

(tijd) - De federale regeringscommissaris voor administratieve vereenvoudiging, Greet van Gool (SP), werkt aan een plan om de automatische uitbetaling van het pensioen voor iedereen mogelijk te maken tegen eind 2002. De mensen die de pensioenleeftijd naderen, moeten dan geen aanvraag meer indienen.De ambitie van Van Gool is een uitbreiding van de plannen die ze in mei lanceerde. Toen al kondigde ze aan dat uitkeringstrekkers die de pensioenleeftijd bereiken vanaf eind 2002 automatisch overstappen op pensioenstelsel.Om de automatische regeling uit te breiden, moet de regering eerst werk maken van een politiek akkoord om gepensioneerden onbeperkt te laten bijverdienen.De discussie daarover dook eind augustus op in regeringskringen zodat de regeringscommissaris haar plannen kon uitbreiden. De automatische toekenning van het pensioen is enkel mogelijk als een absoluut recht op pensioen wordt ingevoerd, zelfs als de betrokkene blijft werken.Volgens Van Gool is de kans op een politiek akkoord over de onbeperkte bijklusregeling groot. Zij ziet voldoende politieke steun. De federale minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Frank Vandenbroucke (SP), is voorstander van het voorstel dat vanuit de VLD werd gelanceerd. Maar de federale minister van Werkgelegenheid, Laurette Onkelinx (PS), had de voorbije weken nog heel wat vragen bij het voorstel. RS