Planbureau dringt aan op CO2-energietaks

(tijd) - Om tegen het jaar 2000 de CO2-uitstoot te beperken tot 95 procent van het niveau van 1990, waartoe België zich heeft verbonden, is een CO2-energietaks 'meer dan ooit' noodzakelijk. Dat stelt het Planbureau in een 'planning paper'. Voorts moet België snel werk maken van een pakket niet-fiscale maatregelen.De paper van het Planbureau moet dienen als basis voor de 'nationale mededeling', die de ondertekenaars van het tijdens de top van Rio opgestelde raamverdrag over klimaatverandering, voor 15 oktober 1996 dienen neer te leggen bij het secretariaat van het Verdrag.