Advertentie
Advertentie

Planbureau verantwoordelijk voor input-outputtabel

BRUSSEL (tijd) - De belangrijkste nieuwe opdracht van het Federaal Planbureau is de opstelling van de input-outputtabel. Deze tabel beschrijft de samenhang tussen de sektoren van een ekonomie. Zij toont welke goederen en diensten verbruikt worden (inputs) om de produktie (output) van goederen en diensten mogelijk te maken. Ze leert ook welke de finale bestemming is van de geproduceerde goederen en diensten.Albert Gilot, eerste opdrachthouder bij het Federaal Planbureau, merkt op dat een input-outputtabel interessant is als analyse-instrument: wie koopt wat bij wie en wie verkoopt aan wie? Zijn kollega Jaak Floridor voegt eraan toe dat een ekonoom met een input-outputtabel de invloed kan onderzoeken van een wijziging van het ekonomisch gedrag of beleid. Als een Belgische autofabriek plots meer auto's zou produceren, welke is dan de impact op de produktie van staal, textiel en glas en welke is de indirekte invloed op bijvoorbeeld het energieverbruik en de werkgelegenheid?