Advertentie
Advertentie

Planbureau ziet alleen problemen voor overheidsfinanciën

Belgische ekonomie zal gunstig evolueren tot 1995 BRUSSEL (tijd) - Een ekonomische groei van 2,7 procent, een daling van de werkloosheid met 100.000 eenheden, een inflatie van 3,1 procent, een overschot op de betalingsbalans van 100 miljard en rekordwinsten voor de ondernemingen in 1993. Dit zijn de goede vooruitzichten van het Planbureau voor de komende vijf jaar, die minister van ekonomische zaken Claes gisteren maar al te graag toelichtte. Alleen de overheidsfinanciën zorgen voor problemen. In 1992 zal er 30 miljard moeten bespaard worden. Ieder jaar maakt het Planbureau een studie met de vooruitzichten voor de komende vijf jaar. De studie was reeds klaar in februari, maar werd nog aanpast na het einde van de Golfoorlog. In de studie wordt van volgende hypotesen uitgegaan: een prijs van 20 dollar voor een vat olie in 1991 en een zelfde reële prijs tot in 1995, een opwaartse herziening van de dollar, een vertraagde groei van de Belgische uitvoer in 1991 en 1992 en een daling van de rentevoeten. Op basis van die hypotesen stelt het Planbureau dat de Belgische ekonomie op middellange termijn gunstig zal evolueren.