Advertentie
Advertentie

Plannen integratie Fortis en Generale Bank moeten midden november afgerond zijn

(tijd) - Er komt een integratiebureau in de Generale Bank dat moet zorgen om de bankfilialen van de groep Fortis te fuseren tot een geheel. Het bureau staat onder leiding van Herman Verwilst, de nieuwe voorzitter van het directiecomité van de Generale Bank, en zal bestaan uit een 'tiental' mensen uit verschillende onderdelen van de groep. Daarnaast komen er werkgroepen die de concrete stappen van de integratie invullen. Die marstabel moet medio november klaar zijn, zodat op 1 januari 1999 effectief kan begonnen worden met het samenstellen van de pool.De moeizame slag om de Generale Bank is uiteindelijk door Fortis duidelijk gewonnen. Vice-voorzitter Herman Verwilst is sinds 1 juli 1998 voorzitter van het directiecomité en wordt daarmee de sleutelfiguur in de integratie van de Fortis-banken tot een pool. Rond de Generale Bank moet ook de ASLK-Bank, KN, VSB en Mees Pierson geweven worden.