Plant 1 van GM Antwerpen nog tot in 1991 op "standby'

(tijd) - Toen GM Continental verleden jaar Plant 1 aan de Antwerpse Noorderlaan stillegde en de produktie ervan naar de modernere Plant 2 in de haven overbracht, gaf dit uiteraard aanleiding tot vragen omtrent de toekomst van de stilgelegde fabriek. Door het invoeren van een drie teams/twee ploegen-stelsel kon de produktie van Plant 1 volledig in die van Plant 2 worden geïntegreerd, met als uiteindelijk doel een aanzienlijke vermindering van de vaste kosten en lagere machine-tijden. Dank zij dit systeem produceert Plant 2 nu met machinetijden van 113 uur per week.