Plant populieren, zij sparen en sieren

De Nederlands-Vlaamse Stichting Populier is zopas gestart met een driejarige Actie Populierenland om de aanplant van populieren in Nederland en Vlaanderen te stimuleren. De bedoeling van de Actie is op de positieve aspecten van de populier te wijzen, zonder evenwel de zwakke kanten te verdoezelen.Paul Geerts