Advertentie
Advertentie

Plantageholding Socfin maakt opnieuw winst

(tijd) - De plantage- en financiële holding Socfin boekte verleden jaar een nettowinst van 35,4 miljoen frank tegenover een verlies van 140,3 miljoen frank in '95. De terugkeer naar de winst vloeit hoofdzakelijk voort uit het sterk verbeterde courant resultaat. Dat ging door de inkomsten van 75 miljoen frank uit de participaties in o.m. Private Kas Bank, Plantations de Terres Rouges en Plantations Nord-Sumatra. Ook bleven de beheerskosten onder controle.Het uitzonderlijk resultaat van de Société Financière de Caoutchoucs kende niet echt een denderend jaar. Door herwaarderingen van voornamelijk één participatie ten bedrage van 12,5 miljoen frank ging het uitzonderlijk resultaat lager. De negatieve waardecorrecties werden wel gecompenseerd door terugnemingen op waardeverminderingen ten belope van 3 miljoen frank. De activa van Socfin bestaan in hoofdzaak uit financiële participaties (1,3 miljard frank) en plaatsingen in schuldpapier van de Schatkist (32 miljoen frank).