Advertentie
Advertentie

Plantentuin van Meise pikanteschotel op ministerieel diner

(tijd) - Top- en vakministers van de federale regering en de gewest- en gemeenschapsregeringen zitten vanavond aan tafel om bij een diner enkele samenwerkingsakkoorden ter uitvoering van Lambermont-bis te bespreken. Op het menu staan twee pikante schotels: de betrokkenheid van de gewesten bij het kadaster en de overdracht van de Nationale Plantentuin naar de Vlaamse overheid. De kans dat de disgenoten een vergelijk vinden, wordt klein geacht. Over de Plantentuin kwam het in een voorbereidende werkgroep tot een kortsluiting.