Plantmateriaal gezond houden in een vermoeide bodem

De bodem van een plantage vertoont bij herinplanting van dezelfde fruitsoort vaak uitputtingsverschijnselen. Bodemmoeheid kan in de fruitteelt een opbrengstverlies tot 40 procent veroorzaken. Daarom nemen tuinders bij het herinplanten van hun gronden steeds meer hun toevlucht tot chemische grondontsmetters. Maar die zijn niet onschadelijk. In het Interreg-project 'Sanafru' (gezond fruit) willen de partners via onderzoeken inzicht verwerven in het verschijnsel bodemmoeheid en tegelijk naar gezondere alternatieven voor ontsmetting en aanrijking zoeken. Door uit te gaan van de eigen specialiteiten en ervaringen van de projectpartners, vermijdt men dubbel onderzoek. HET ONDERZOEK wordt door de projectverantwoordelijke, het Diensten- en Voorlichtingscentrum van het Opzoekingsstation van Gorsem (Sint-Truiden), en de partners geconcentreerd rond drie fruitsoorten: de appel, de aardbei en de framboos. Volgens contactpersoon Clem Verheyden in Gorsem kunnen dank zij de omvang van het project diverse bodemtypes vergeleken worden.