Advertentie
Advertentie

Planvoorraad winkelcentra stijgt fors in Nederland

(tijd) - Het areaal in voorbereiding zijnde nieuwe winkelcentra in Nederland is in de afgelopen twaalf maanden verder gestegen. Dit geldt zowel voor 'gewone' winkelcentra als voor projekten voor grootschalige en perifere detailhandel. Uit een jaarlijks gehouden enquête van het gespecializeerde blad VastGoedMarkt (VGM) blijkt dat per 1 september ongeveer 200 winkelcentra en/of uitbreidingen daarvan in voorbereiding waren. Het gaat om plannen met en minimumomvang van 2.500 m2 per stuk. De gezamenlijke vloeroppervlakte van al die plannen bedroeg circa 1,1 miljoen m2 of 12 procent meer dan de circa 0,98 miljoen m2 van een jaar geleden. Toen ging het om ruim 160 plannen. Een flink aantal projekten werd in de beschouwde periode in aanbouw genomen. De totale hoeveelheid die in aanbouw ging -en dus uit de voorraad verdween- besloeg ongeveer 140.000 m2 winkelvloer, vergeleken met 100.000 m2 een jaar eerder.