Plat op de buik

Jean-Luc Dehaene wil dat zijn kabinet een slagvaardige indruk maakt. Hij heeft beloofd dat er geregeerd zal worden en dus moeten de zaken vooruitgaan. Op 8 maart legde Dehaene I de eed af; tien dagen later werd reeds een BTW- en aksijnsherschikking goedgekeurd; een week later volgde de bevestiging van de begrotingsmaatregelen 1992 die reeds door de vorige regering in juli 1991 werden uitgewerkt. Nu, opnieuw een week later, wil de premier reeds de opstelling van de ontwerpbegroting 1992 afronden door de goedkeuring van een extra pakket maatregelen ten belope van zo een 80 miljard. Want maandag moet er al gestart worden met het overleg van gemeenschap tot gemeenschap en voorts moet er dringend werk gemaakt worden van het begrotingsmeerjarenplan 1993-1995, dat ons land de Europese Monetaire Unie moet binnenloodsen.